‘Werken’ van Paul Damsté

 Expositie in Kreek

Gewoon doorgaan met veel dingen maken, dan kom je ondertussen wel aan de weet wat je zoekt en nog niet weet. Niet twijfelen, maar doen en doorgaan. Begin dit jaar liep ik Paul onverwachts tegen het lijf in de Parklaan te Arnhem, nabij zijn atelier, in een zijstraatje. Ik ging met hem mee en we maakten plannen voor een expositie bij Kreek. Nu is het zover.

Onderweg is de titel van het boek dat de Verbeke Foundation vorig jaar uitgegeven heeft ter gelegenheid een expositie aldaar van het werk van Chr. Paul Damsté. Geen wonder dat kunstverzamelaar Geert Verbeke en Paul elkaar vinden in dat ongebreidelde- en ongeremde zoeken als een aanhoudend groeiproces, als een ademend organisme. Zo komt het een weer uit het ander voort. 

Paul’s werk laat zich moeilijk in een kader plaatsen en de eerste die dat ook afwijst is hijzelf. Diverse media gebruikt hij vrijelijk naast- en door elkaar.

Hij is niet te classificeren want hij is tegelijkertijd graveur, tekenaar, schilder, beeldhouwer, collage- en assemblage kunstenaar en zijn productie is buitengewoon overvloedig. Van alle genres en stijlen is als startpunt de Zero periode uit de zestiger jaren (Jan Hendrikse, Henk Peeters, Jan Schoonhoven, Armando, Herman de Vries) misschien wel het meest richtinggevend geweest en houdt deze basisgedachte stand, ondanks de veranderlijkheid die gedurende de vele jaren daarna een kleurrijk spectrum en met een grote diversiteit, zijn oeuvre kenmerkt. Het werk omvat zo veel dat een analyticus, determinist of rationalist er danig van in de war kan raken.

Gelukkig willen wij in Kreek liever getrakteerd worden op kunst die zich niet binnen de lijntjes laat inkleuren. En daar beantwoordt Damsté’s werk perfect aan. Want van nature is er bij Paul sprake van een hybridisatie van materialen en tijdperken. De tijd is wazig, alles loopt door elkaar en de context wordt niet belast door het gewicht van de tijd. Waar het hem om gaat is het geheel vanuit het fysieke beeld zelf, binnen de vrijheid van het experiment. Een kunstwerk kan wel tegen een stootje. Zowel letterlijk als figuurljk.

Komende twee maanden biedt Kreek onderdak aan een kleine greep uit het grote universum van Paul Damsté. Wij hebben de vrijheid gekregen om naar eigen idee te selecteren. Er is beslist ook een noodzaak daartoe, want er is zoveel! En onze ruimte is beperkt. Daarom hebben we onze keus voornamelijk gericht op maar een paar thema’s in zijn werk: het landschap, kleine staalsculpturen en een beperkt aantal assemblages. Onvermijdelijk is deze presentatie dus onvolledig, maar tegelijkertijd geeft het een indruk van een bezeten en gefascineerd kunstenaar die beslist gezien mag worden.

De tentoonstelling ‘werken’ van Chr. Paul Damsté opent komende dinsdag en zal in Kreek te zien zijn t/m 31 augustus 2024.

De deur is open om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en heeft halverwege een korte pauze.
 Entree is 4 euro.

De KunstSoosAvond is een activiteit van Stichting KunstKoepel i.s.m. Kreek

Mail: info@kreekoosterbeek.nl Site: https://kreekoosterbeek.nl/

Cultuur- & Ontmoetingscentrum Kreek

Weverstraat 24,

6862 DP Oosterbeek