Schrijfatelier

Als je maar lang genoeg zoekt, zijn er altijd wel woorden te vinden.
Maak het mee in het schrijfatelier!
Elke eerste dinsdag van de maand.

Data 2019/2020:  3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni en 7 juli 2020
Kosten: 3 euro
Tijd: van 11:00 tot 13:00 uur; de deur is open om 10:30 uur.
Opgave: niet nodig
Meer informatie: ernestine_scheer@hotmail.com  of bel 06-34204433 (Ernestine Scheer)

In het schrijfatelier draait het om het maken van zeer korte teksten. Dit gebeurt aan de hand van bestaande woordkunst, zoals bijv. de Japanse haiku. Er wordt gewerkt op basis van een thema dat iedere acht weken verandert. Deelnemers kunnen bestaand werk meenemen dat hen inspireert. Hierbij kan ook beeldende kunst of muziek een rol spelen. Laptops, tablets e.d. alleen bij de voorbereiding gebruiken, dus niet tijdens de workshop. We werken met pen en papier.
Ontmoeting en plezier staan centraal. Hoe meer leeftijd- en ervaringsverschillen, hoe beter. We gaan voor de grootst mogelijke uitdaging, zowel samen als individueel. Deelnemers kunnen tussentijds instromen of wegblijven en er is geen huiswerk in strikte zin.

Ernestine Scheer.