Categorieën
Intern

MoederZorg-Café – artikel Free Your Mind Magazine

Voorkom een geboortetrauma

Het wordt steeds duidelijker dat de gezondheid van de moeder sterk afhankelijk is van haar bevallingservaringen. De grote impact van een geboorte komt doordat de natuurlijke hormonen het brein van de moeder veranderen, al vanaf het begin van de zwangerschap, zodat ze weet wat ze moet doen, adequaat reageert op haar baby en de juiste beslissingen neemt. Dit biologische proces wordt bevorderd onder invloed van een warme omgeving en krachtige relaties. Wanneer je als moeder een kalme bevalling ervaart, zul je meer tevreden zijn, minder complicaties hebben en sneller herstellen. Zo is de kans groter om langer (volledige) borstvoeding te geven, wat helpt bij de ontwikkeling van je moederlijke brein, zodat je fit bent en energie hebt voor je gezin en werk.

Maar steeds meer moeders krijgen helaas te maken met negatieve ervaringen tijdens de geboorte van hun kind
of hadden situaties graag anders gewild. Vanuit het per- spectief van de moeder is de standaard geboortezorg niet altijd de veilige zorg die je verwacht en heb je een grote kans om de controle te verliezen over je bevalling en je lichaam. Dit kan als trauma ervaren worden en heeft ef- fecten op je gezondheid en dagelijks functioneren, wat blijkt uit vele problemen zoals stress, pijn, ongemak, machteloosheid, vaginisme, ontevredenheid over de borstvoeding, depressie, PTSS, onzekerheid, isolement, onrust, concentratieverlies, paniekaanvallen, dwang, angstig of beangstigend gedrag en spanningen in relaties en gezin. Veelal worden klachten niet begrepen of her- kend. Deze problemen kunnen spelen tijdens de (nieuwe) zwangerschap of (jaren) na de bevalling of miskraam. Veelal gaat dit gepaard met lichamelijke, psychische en/ of sociale problemen.

 

Geboortetrauma

De verklaring van geboortetrauma’s ligt volgens moeders in de wijze waarop de geboortezorg vorm krijgt, waar ouders nauwelijks keuzevrijheid ervaren. Daarnaast geven professionals vorm aan de zorg met medische vragen en oplossingen. Steeds meer zijn de professionals degenen die invloed uitoefenen op de moeder, met onvoldoende kennis over het functioneren van de zwangere en barende vrouw. Hun ideeën over hoe het lichaam werkt, leiden tot min of meer vaste handelingen om het proces enigszins in banen te leiden, wat niet aansluit bij de behoeftes van de moeder. Zo ontstaat een trauma. Het is een ongewenste situatie die als negatief ervaren wordt en gevolgen heeft voor de gezondheid en het dagelijks functioneren van de moeder en/of het kind. Meestal krijgen moeders niet de passende hulp die ze nodig hebben. Voor moeders die soms jaren later nog dagelijks last ervaren en wensen hebben tot verbetering van hun welzijn, zijn aandacht en effectieve zorg voor negatieve bevallingservaringen en geboortetrauma’s urgent.

 

Behandeling

Al jaren houd ik mij bezig met de gezondheid van moeders. Vanuit mijn ervaringen in de klinisch verloskundige praktijk ben ik onderzoek gaan doen naar de relatie tussen geboorte- ervaringen en de gezondheid van moeders in hun dagelijks leven. Dit heeft ertoe geleid dat ik expertise heb ontwikkeld over het voorkomen en herstellen van geboortetrauma’s. Aan de hand van een specifieke benadering vanuit het fysiologisch functioneren van de moeder blijken de interventies zeer effectief en profiteren de moeders (en hun gezin) snel en op lange termijn van de resultaten. Het doel is een ander gevoel te krijgen over de (situatie bij de) bevalling door middel van een herstelgesprek en het activeren van het brein. Belangrijk daarbij is dat de wensen van de moeder richting geven aan haar keuzes en acties, zodat ze visueel en energetisch alsnog veilig geboorte kan geven en de moeder de negatieve ervaring niet herbeleeft.

Wanneer je graag persoonlijk contact wilt, kun je mij altijd benaderen.
Kijk voor meer informatie op mijn site www.degeboortespecialist.nl

 

Preventie in het MoederZorg-Café

Moeders kunnen de negatieve geboorte-ervaringen ook goed voorkomen met op bewijs gebaseerde geboorte- educatie, die onder andere wordt aangeboden in het MoederZorg-Café in Oosterbeek. Kom gerust langs voor gratis deskundige informatie, advies en begeleiding. Onze doelen zijn dat moeders:

 hun bevalling kunnen voorbereiden om problemen te voorkomen

 de gelegenheid hebben klachten te bespreken en hun bevallingservaring kunnen verwerken, wat ook jaren daarna tot        effectieve behandeling kan leiden

 aanknopingspunten krijgen voor begeleiding en behandeling

 informatie krijgen over de effectieve herstelgesprekken

Bron: http://freeyourmindmagazine.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *