Categorieën
Intern

Filosofische avond – Sigbert Samson, schrijver van “De toekomst wordt anders”

Filosofie131015WEBIn alles wat wij denken, voelen en doen is een toekomstverwachting werkzaam. Bij onze plannen en verwachtingen, onze angst en onze hoop, ons vertrouwen en ons wantrouwen, spelen beelden over de toekomst mee. Iedere menselijke beslissing houdt een visie op de toekomst in. Maar wat weten we eigenlijk over de toekomst? Wat kùnnen we daarover weten? Laten onze voorspellingen ons niet vaak in de steek? Prognoses zijn weinig betrouwbaar, maar  toch zijn ze een onmisbaar bestanddeel van ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Onze visie op de toekomst  wordt  beïnvloed door de opinies en voorstellingen die zich in onze omgeving doen gelden. Valt daarin een patroon te herkennen dat ons enig houvast kan geven? De toekomst wordt anders beschrijft een speurtocht naar de betekenis van woorden als ‘betrouwbare prognose’, ‘economische waarde’, ‘kwaliteit’, ‘bewustzijn’, ‘intuïtie’ en ‘moraal’; woorden die in tal van toekomstverwachtingen voorkomen. Welke vanzelfsprekend lijkende inzichten zitten achter die concepten? Dit alles blijkt nauw verband te houden met ons antwoord op de vraag: bezit het menselijke bewustzijn nog meer capaciteiten dan het opnemen en verwerken van informatie die zich aan onze zintuigen aanbiedt? De mogelijkheid wordt overwogen van geheel nieuwe inzichten in de aard van ons bewustzijn en van andere dan technologische vernieuwingen, waardoor de toekomst  zal worden bepaald door verandering van een aantal  belangrijke concepten, door morele en maatschappelijk innovaties.

Dinsdag 13 oktober, aanvang 20:00, komt Sigbert Samson naar Kreek om zijn boek ‘De toekomst wordt anders’ als leidraad te gebruiken voor de dialoog tussen de deelnemers van de filosofische avond.