Categorieën
Intern

Filosofische avond – Sigbert Samson, schrijver “De toekomst wordt anders”

Sigbert Samson De toekomst wordt andersOp dinsdag 13 oktober is onze volgende filosofische avond in de Kreek. Spreker is Sigbert Samson schrijver van het boek:  “De toekomst wordt anders”. Sigbert studeerde scheikunde en pas later filosofie. Op onderstaande link licht hij dat toe.

http://www.uitgeverijaspekt.nl/auteurdetail.php?id=377

Ter voorbereiding vraagt Sigbert de deelnemers van de filosofieavond om de dialoog te lezen en om al vast wat over de toekomst na te denken.

Wordt de toekomst anders? Een dialoog, ter voorbereiding

A: Wordt de toekomst anders?

B: Wat bedoel je met ‘anders’? En wát zou misschien anders kunnen worden…..of juist niet?

A: Dat zijn twee verschillende vragen. Met ‘anders’ bedoel ik dat het beter wordt en dan gaat het –bijvoorbeeld over het terrein van de economie.

B: Dan blijf ik vragen: wat bedoel je met ‘beter’ ? Vraag je je af of het efficiënter zal worden , bijv door minder burocratisch te werken?

A: Nee, ik bedoel dat het in moreel opzicht beter wordt zodat de verschillen tussen arm en rijk afnemen.

B: Maar economie gaat over de verdeling en de productie van economische waarde en niet over moraal. En wat voor soort moraal bedoel je?

A: Dan vraag ik me af of dat idee in de toekomst kan veranderen…. het idee dat economie niet over moraal zou gaan.

B: Waarover zou een ander soort van economie of van moraal dan wél over kunnen gaan?

A: Ik zou me kunnen voorstellen: over de kwaliteit van onze producten in plaats van hun kosten en financiële baten, zoals we dat nu doen. Over kwaliteit van leven.

B: Maar dat gebeurt toch al, denk maar aan alles wat er gebeurt voor kwaliteitsverbetering.

A: Nee ik bedoel een andere manier van denken over kwaliteit.

B: Bedoel je dus te vragen of er in de toekomst niet alleen andere dingen zullen gebeuren maar dat we ook anders zullen denken? Het aantal vragen wordt zo niet minder. Want   we weten niet of we mogen verwachten dat er eerst andere dingen gaan gebeuren willen we anders gaan denken. Of is het omgekeerde het geval: dat we eerst anders moeten denken wil de toekomst anders worden?

A: Wordt de vraag, of de toekomst anders is niet veel te ingewikkeld? Dat begrijpt geen mens meer. Is het niet beter om door te gaan waar we mee bezig zijn zonder ons te verliezen in speculaties over andere manieren van denken?

B: De oude wijze dichter P.C.Hooft heeft eens gezegd: “Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.” Ik meen dat het de moeite loont om na te denken.

A: Akkoord. Laten we het maar proberen.

Na een studie scheikunde was Sigbert Samson gedurende 26 jaar in de industrie werkzaam als researchchemicus. Daar specialiseerde hij zich in het beoordelen, opsporen en voorbereiden van research- en ontwikkelingsprojecten.   Na enkele jaren studie filosofie werd hij als directeur en cursusleider verbonden aan een instituut voor volwasseneneducatie in internaatsverband. Sindsdien publiceert hij over de betekenis van het concept ‘informatie’ voor gezondheidszorg, ethiek en economie, met bijzondere aandacht voor aspecten van kwaliteit en zingeving.