Vrije School Meeting

When:
dinsdag 31 mei 2016 @ 20:00
2016-05-31T20:00:00+02:00
2016-05-31T20:15:00+02:00

Waarom een Vrije School in Oosterbeek?

Er zijn vier basisscholen in Oosterbeek die kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De resultaten zijn, misschien ook geholpen door de samenstelling van de bevolking in Oosterbeek, meer dan gemiddeld, goed te noemen. Ook aan de inzet van deze scholen om kinderen op sociaal maatschappelijk vlak voor te bereiden op de maatschappij valt niets af te doen. Bij alle scholen groeit het besef dat het sturen op cognitieve vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen op (te) jonge leeftijd niet leidt tot betere prestaties. Bij alle scholen wordt ruimte geboden aan ‘vrij’ spel.  Is het oprichten van een nieuwe basisschool in Oosterbeek dan wel zo nodig? Wat ontbreekt er in het aanbod om de komst van een Vrije School in Oosterbeek te rechtvaardigen.

Voor hen die zelf de Vrije School hebben doorlopen of die al wat meer weten over het Vrije school onderwijs is deze vraag waarschijnlijk makkelijk te beantwoorden.

De Vrije school is namelijk niet alleen bezig met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs of op de maatschappij zoals die nu functioneert. De Vrije School is vooral bezig kinderen voor te bereiden op Het Leven zelf. Bij het reguliere onderwijs ligt de nadruk vooral op prestaties en herkennen van talent. Op de Vrije School gaat men verder en draait het om het tot volledige wasdom komen van het kind, niet alleen cognitief maar vooral ook op geestelijk emotioneel vlak. Ieder kind is anders en heeft (net zoals volwassenen) zijn eigen karakten, kwaliteiten en capaciteiten. Het is niet vreemd dat wij ook allemaal een ander tempo en ritme hebben waarin we onszelf ontwikkelen. Bij de Vrije School wordt kinderen veel meer ruimte geboden deze ontwikkeling op eigen wijze door te maken.

Goed om te weten is dat de Vrije School veel structuur biedt om deze eigen ontwikkeling van het kind in een algemene ontwikkeling in te bedden. Wat dat betreft is de Vrije School in een aantal opzichten ‘minder vrij’ dan de scholen in het regulier onderwijs. Er wordt veel tijd besteed aan verplicht algemeen vormend onderwijs zoals handvaardigheid en muziek, culturele vorming en verhalen uit de oudheid. Creatieve vaardigheden zoals tekenen en boetseren staan centraal. Maar ook praktische zaken zoals het maken van je eigen blokfluit uit bamboe of het maken van je eigen brood dat wordt afgebakken op school maken het kind bewust van processen en de samenhang tussen het idee en uitvoering. Ook wordt er zeer bewust stilgestaan bij de jaarfeesten die vanuit onze eigen cultuur samenhangen met de jaargetijden en seizoenen. Vanuit een holistische benadering wordt de scholing niet een aaneenschakeling van wetenswaardigheden en feiten maar geeft een zo compleet mogelijk beeld van onze aarde, de dieren en het plantenrijk en onze eigen rol als mens met onze eigen rol en geschiedenis op deze aarde.

Het resultaat hiervan is dat kinderen die de vrije school hebben doorlopen later kunnen terugvallen op een brede basis van kennis en dat ze beschikken over een behoorlijke dosis levenswijsheid. Het geeft ze het vermogen om te kunnen luisteren naar hun eigen stem en om daar in de toekomst trouw aan te blijven.

Voor iedereen die naar aanleiding van dit stuk enthousiast geworden is over het idee om een Vrije School op te richten in Oosterbeek is er op dinsdagavond 31 mei een informatieavond in de kreek. Spreker: Reini Brouwer, kleuterjuf van de vrije school te Wageningen.

Aanvang 20.00u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *