Kunstkoepel Online / Video Event

When:
dinsdag 12 mei 2020 @ 20:00 – 22:00
2020-05-12T20:00:00+02:00
2020-05-12T22:00:00+02:00

editie: 12 mei 2020
aanvang: 20:00 – 22:00 uur
internet: Microsoft Teams-meeting
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

K R E E K
liefde, kunst en compassie ten tijde van corona

Love and compassion are necessities, not luxuries.
Without them humanity cannot survive.
Dalai Lama

 

De laatste editie van de KunstSoosAvond was gewijd aan Reinbert de Leeuw en aan zijn vertolking van het tijdloze lijdensverhaal en de muziek van Bach: de Mattheus Passion. Een stemmige bijeenkomst die een eerbetoon was aan een groot en gepassioneerd musicus die in februari overleed.
Kort na deze avond in maart viel het doek en ging de deur van Kreek voor langere tijd dicht vanwege de Corona-crisis: de wereld in quarantaine als wapen tegen het besmettelijke Corona virus. Geen fysieke ontmoetingen meer en iedereen bleef zoveel mogelijk thuis. Onze activiteiten als KunstKoepel hebben we daarom in april opgeschort. Maar de behoefte en het bewustzijn van het belang om dingen die ons beroeren met elkaar te delen is alleen maar gegroeid.
Daarom gaan we nu kijken of een alternatieve vorm voor een keertje gaat werken: een internetbijeenkomst. Het zal even wennen zijn en laten we hopen dat het eenmalig is. Misschien lukt het om in juni nog een alternatief aan te bieden omdat er inmiddels net iets meer speelruimte aan het groeien is in onze anderhalve meter samenleving.

Wat gaan we doen komende dinsdag?
Via het inloggen op de bovenvermelde link kan iedereen die dat wenst deze internetuitzending volgen. Uitgebreide instructies vind je verderop.

Waarover zal het gaan?
Kunst signaleert, verwondert, kijkt kritisch, beurt op, stemt tot nadenken, schenkt vreugde, viert het leven, fascineert en is gepassioneerd, schetst perspectieven, leeft en geeft.
Komende dinsdag geeft het programma in vogelvlucht weer, als een collage impressies, van wat er via de kunst leeft bij de mensen. Er zijn zoveel vragen, er heerst onzekerheid. Want er is ook ongeloof over wat juist is, of we het samen wel goed doen, wat voor gaat (je geld of je leven?), je zorg voor elkaar, de angst voor eenzaamheid en isolement, liefde en vertrouwen in elkaar, moed en de wil om er samen goed uit te komen. Directe oplossingen reikt de kunst niet aan, maar biedt wel een soort houvast en ‘vermaak’. Maar dan wel het type vermaak dat nog pas door de schrijver, dichter en acteur Ramsey Nasr zo goed werd omschreven: “kunst is iets dat ons uit de stilstand weghaalt, het brengt ons in een parallele wereld, iets in jezelf te herstellen, te vermaken”. Zo kunnen wij onszelf steeds opnieuw beschouwen. Vitaal en helend.
Is het niet vreemd dat de kunsten altijd wel de luis in de pels mogen spelen, maar maatschappelijk er bij aanbungelen, terwijl het leven zonder kunst zo schraal en karig is, een dorre woestijn zonder vreugde en geluk!

Wat komt er dinsdag aan bod en vooral in beeld?

Voor de pauze:

Typering: vluchtig en luchtig, maar wel serieus met wat knipogen

Vraag- en uitroeptekens vanuit de disbalans en de angst.
Wat is dat: Het Corona Virus?
Hoe komen wij er aan?
Hoe komen wij er vanaf?
Hoe reageert de kunstwereld?
Met de muzen als medicijn.
Komt er een betere wereld na de crisis?
Positief kritisch vooruit of terug naar het oude (al is het tegen beter weten in)?Na de pauze:
Musica (est! est! est!), music for change, playing for change, songs around the world
Muziek slecht vele grenzen. Brengt mensen dichter tot elkaar.
Er is een beweging op gang gekomen die alleen maar kan bestaan dankzij de nieuwe media om los van de locatie vrij met elkaar te musiceren. Zo kunnen we genieten van mooie nummers, met verbroedering als drijfveer en de liefde voor elkaar als het gemeenschappelijk thema. Playing for Change is als organisatie bezig over de gehele wereld muziek en kunstscholen te stichten en te bouwen.
Een playlist volgt nog!

Er bestaat geen mens zonder een ander mens
Er bestaat geen samenleving zonder kunst
Er bestaat geen crisis zonder gezondheid
Er is geen hoop zonder optimisme
Er is geen wil zonder verlangen
Er is geen thuis zonder hart

Zonder liefde geen leven
Zonder geven geen zin
Zonder iets niets

Leren
Leed
Leven

Liefde & Zorg

Hoe doe je mee? Het is niet moeilijk. Je klikt dinsdagavond op de volgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY4YzAyNjctYzBmYi00MDA3LThjODYtODQ4ZjJkODZhODEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222867a850-2fe5-43f7-92b9-8e326586b667%22%2c%22Oid%22%3a%225897f3ec-79e9-4ea7-b62b-4faac05644d9%22%7d
N.B.: De link werkt niet op Firefox, gebruik dus een andere browser, zoals Google Chrome.
Vervolgens vraagt je browser, die de link heeft geopend, wat je wil doen. Je klikt dan op de knop Deelnemen op het web en je neemt direct deel aan deze Kunstkoepelavond. Jan zal ook zijn bureaublad met ons delen. Dit moet je even toestaan door het te accepteren. Je kunt nu afbeeldingen zien en teksten lezen die over het onderwerp gaan. Ook wordt er muziek en videobeeld gedeeld.
Begin wel op tijd, vanaf half 8 kun je actief deelnemen, we hopen dat iedereen voor 8 uur online is. (Heb je de applicatie al van Microsoft Teams, dan kun je die natuurlijk gebruiken en hoef je niet te kiezen voor Deelnemen op het web)

Tips voor bij het videobellen:
De chat activeren: Wanneer je gebruik wil maken van de chatfunctie, klik je op het 3e icoontje van rechts. Er komt dan een chatscherm in beeld.
Heb je veel omgevingsgeluiden? Zet dan even je eigen microfoon uit. Dit doe je door op het microfoontje te klikken.
Wil je zelf niet in beeld? Zet dan de camera uit door op het cameraatje te klikken. Nadeel: je kunt de lezing dan alleen nog horen.

Eigen bijdrage: Zoals jullie wellicht weten heeft Kreek zes weken haar deuren moeten sluiten. Kreek heeft vrijwel geen inkomsten nu. Wil je een bijdrage leveren voor deze avond? Maak dan het door jou gekozen bedrag onder vermelding van Kunstkoepel 12 mei over naar NL97ABNA0524793646, t.n.v. Cultuur- en ontmoetingscentrum Oosterbeek. We zijn met iedere euro heel blij! Je kunt Kreek ook steunen door onze rommelmarkt te bezoeken, opgezet om toch wat geld te genereren. Lees meer hierover op onze website: https://kreekoosterbeek.nl/event/cultureel-centrum-kreek-transformeert-naar-rommelmarkt/

 

Graag tot bij de uitzending!
St KunstKoepel i.s.m. Kreek

Cultureel- en ontmoetingscentrum ‘Kreek’, Weverstraat 24, Oosterbeek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *