Categories
Intern Over Kreek

Een podium voor jou?

Zoek je een podium om op te treden? Neem contact op met muziek@kreekoosterbeek.nl. Wij gaan kijken wat we voor je kunnen doen.

De muziekcommissie van Kreek

Categories
Intern

MoederZorg-Café – artikel Free Your Mind Magazine

Voorkom een geboortetrauma

Het wordt steeds duidelijker dat de gezondheid van de moeder sterk afhankelijk is van haar bevallingservaringen. De grote impact van een geboorte komt doordat de natuurlijke hormonen het brein van de moeder veranderen, al vanaf het begin van de zwangerschap, zodat ze weet wat ze moet doen, adequaat reageert op haar baby en de juiste beslissingen neemt. Dit biologische proces wordt bevorderd onder invloed van een warme omgeving en krachtige relaties. Wanneer je als moeder een kalme bevalling ervaart, zul je meer tevreden zijn, minder complicaties hebben en sneller herstellen. Zo is de kans groter om langer (volledige) borstvoeding te geven, wat helpt bij de ontwikkeling van je moederlijke brein, zodat je fit bent en energie hebt voor je gezin en werk.

Maar steeds meer moeders krijgen helaas te maken met negatieve ervaringen tijdens de geboorte van hun kind
of hadden situaties graag anders gewild. Vanuit het per- spectief van de moeder is de standaard geboortezorg niet altijd de veilige zorg die je verwacht en heb je een grote kans om de controle te verliezen over je bevalling en je lichaam. Dit kan als trauma ervaren worden en heeft ef- fecten op je gezondheid en dagelijks functioneren, wat blijkt uit vele problemen zoals stress, pijn, ongemak, machteloosheid, vaginisme, ontevredenheid over de borstvoeding, depressie, PTSS, onzekerheid, isolement, onrust, concentratieverlies, paniekaanvallen, dwang, angstig of beangstigend gedrag en spanningen in relaties en gezin. Veelal worden klachten niet begrepen of her- kend. Deze problemen kunnen spelen tijdens de (nieuwe) zwangerschap of (jaren) na de bevalling of miskraam. Veelal gaat dit gepaard met lichamelijke, psychische en/ of sociale problemen.

 

Geboortetrauma

De verklaring van geboortetrauma’s ligt volgens moeders in de wijze waarop de geboortezorg vorm krijgt, waar ouders nauwelijks keuzevrijheid ervaren. Daarnaast geven professionals vorm aan de zorg met medische vragen en oplossingen. Steeds meer zijn de professionals degenen die invloed uitoefenen op de moeder, met onvoldoende kennis over het functioneren van de zwangere en barende vrouw. Hun ideeën over hoe het lichaam werkt, leiden tot min of meer vaste handelingen om het proces enigszins in banen te leiden, wat niet aansluit bij de behoeftes van de moeder. Zo ontstaat een trauma. Het is een ongewenste situatie die als negatief ervaren wordt en gevolgen heeft voor de gezondheid en het dagelijks functioneren van de moeder en/of het kind. Meestal krijgen moeders niet de passende hulp die ze nodig hebben. Voor moeders die soms jaren later nog dagelijks last ervaren en wensen hebben tot verbetering van hun welzijn, zijn aandacht en effectieve zorg voor negatieve bevallingservaringen en geboortetrauma’s urgent.

 

Behandeling

Al jaren houd ik mij bezig met de gezondheid van moeders. Vanuit mijn ervaringen in de klinisch verloskundige praktijk ben ik onderzoek gaan doen naar de relatie tussen geboorte- ervaringen en de gezondheid van moeders in hun dagelijks leven. Dit heeft ertoe geleid dat ik expertise heb ontwikkeld over het voorkomen en herstellen van geboortetrauma’s. Aan de hand van een specifieke benadering vanuit het fysiologisch functioneren van de moeder blijken de interventies zeer effectief en profiteren de moeders (en hun gezin) snel en op lange termijn van de resultaten. Het doel is een ander gevoel te krijgen over de (situatie bij de) bevalling door middel van een herstelgesprek en het activeren van het brein. Belangrijk daarbij is dat de wensen van de moeder richting geven aan haar keuzes en acties, zodat ze visueel en energetisch alsnog veilig geboorte kan geven en de moeder de negatieve ervaring niet herbeleeft.

Wanneer je graag persoonlijk contact wilt, kun je mij altijd benaderen.
Kijk voor meer informatie op mijn site www.degeboortespecialist.nl

 

Preventie in het MoederZorg-Café

Moeders kunnen de negatieve geboorte-ervaringen ook goed voorkomen met op bewijs gebaseerde geboorte- educatie, die onder andere wordt aangeboden in het MoederZorg-Café in Oosterbeek. Kom gerust langs voor gratis deskundige informatie, advies en begeleiding. Onze doelen zijn dat moeders:

 hun bevalling kunnen voorbereiden om problemen te voorkomen

 de gelegenheid hebben klachten te bespreken en hun bevallingservaring kunnen verwerken, wat ook jaren daarna tot        effectieve behandeling kan leiden

 aanknopingspunten krijgen voor begeleiding en behandeling

 informatie krijgen over de effectieve herstelgesprekken

Bron: http://freeyourmindmagazine.nl/

Categories
Intern

Poëziecafé Het Park Binnen – Poëzieworkshop: zelf gedichten schrijven

Beste belangstellende van het Poëzie Café,

Poëzieworkshop: zelf gedichten schrijven

Gedichten schrijven in een ongedwongen sfeer? Dat kan op dinsdag 19 april in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek. Door middel van gevarieerde schrijfoefeningen wordt de creativiteit geprikkeld. Zo ontstaat stapje voor stapje een eigen gedicht. Het thema is ‘lente’.

Aan het eind van de avond wordt de deelnemers gevraagd hun nieuwe gedicht te presenteren op het podium van De Kreek. De overige deelnemers zullen je feedback geven -in een positieve sfeer!- om tot een nog betere presentatie te komen.

De leukste gedichten mogen voorgelezen worden op de poëzieavond van 17 mei, waar ‘humor’ het thema is.

Jozefien Haagen (tekstschijfster en schrijfcoach) begeleidt deze poëtische bijeenkomst. De entree bedraagt 3 euro. De poëzieworkshop duurt van 20 tot 22 uur. Graag tevoren even opgeven bij De Kreek, tel. o6-19008202 of 06-46531353. Maximaal 12 deelnemers.

Meer info: www.jozefienhaagen.nl
Laatste Avond voor de Zomer: 17 mei, aanvang: 20.00 uur

Thema Humor, gedichten om te lachen (nou ja)
Coming out van Bianca Hendriks, Jan Eikeleboom en DoctorAnders als trio (om te huilen…)

Festival Het Park Vertelt 28 augustus a.s. in Park Hartenstein

Befaamde dichters en verrassende musici! Vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur

Vrijwilligers voor de opbouw/inrichting enz. gezocht. Wie?

namens Het Park Binnen
contact: Helen van Bergen 06-53201883 Jeroen Hendriksen 06-20399366

Categories
Intern

Samen Werkt

Samen Werkt is elkaar helpen aan en met werk; om de week op woensdagochtend elkaar ontmoeten en inspireren in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek.

Samen Werkt is de ontmoetingsplek voor mensen die actief met hun loopbaanontwikkeling bezig willen zijn. Een plek om elkaar te inspireren vanuit positivisme en eigen kracht. Bij Samen Werkt ga je aan de slag en leer je om jouw droom te verwezenlijken door te durven en te doen.
In onze wekelijkse bijeenkomsten hebben wij het over zaken die je verder helpen om je meer zelfbewust te voelen. We coachen elkaar op het naar boven halen van talenten, het vergroten van kansen op werk of bij het uitwerken van je ondernemingsplan. We maken gebruik van moderne hulpmiddelen zoals een e-portfolio en de inzet van Social Media. Je kunt ook denken aan praktische hulp bij het opnemen van een filmpje of het maken van een goede portretfoto. We oefenen in kleine groepjes in een veilige setting om jezelf te presenteren bij bedrijven of opdrachtgevers. Wij helpen elkaar bij het leggen van contacten en het vergroten van je netwerk.
Samen Werkt is een initiatief van Inge Buvelot, Fedde Makkinga en Maryse Kusse.
Categories
Intern

Repair Café

Eind 2015 zijn er verdeeld over 22 landen ruim 950 Repair Cafés. Wereldwijd zetten zo’n 13.500 vrijwilligers zich onder de vlag van het Repair Café in voor minder afval en meer repareren. Zaterdag 18 december staat het laatste Repair Café van dit jaar op de agenda. Reduceer dit jaar nog je ecologische voetafdruk en sleep je kapotte spullen mee naar Kreek om ze te laten repareren. Dat spaart geld uit en last but not least, je spaart het milieu ook nog eens.

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.

Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.

Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Zaterdag 19 december is er weer een Repair Café in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek, Weverstraat 24 te Oosterbeek. Om één uur in de middag gaan de deuren open voor bezoekers en om een uur of vijf hopen we weer veel mensen blij gemaakt te hebben met hun gerepareerde spullen.

Categories
Intern

Filosofische avond – Socratisch Coachen, begeleidt door Gideon Boekenoogen

Veel psychologische zelfhulpboeken pretenderen dat als je eenmaal weet wat het geheim is, je een beter mens zult worden, die effectiever, succesvoller en gelukkiger is. Deze expert-modellen, pretenderen dat de Goeroe het “inzicht” heeft. Lees het boek en volg zijn cursus, dan weet je hoe blijvend gelukkiger kunt worden!

Socrates zette zich in zijn tijd al af tegen dergelijke Sofisten die de jeugd van Athene leerde wat goed voor hen was. Hij zag zichzelf niet als een leermeester maar als een wijsgeer, een filosoof. In tegenstelling tot de sofisten die hun leerlingen overtuigden van hun mening met de juiste retoriek, stelde Socrates vragen. met als doel om zelf en de ander dichter bij “de waarheid” te brengen, maar altijd vanuit het besef dat je de waarheid nooit zult kennen.

Dinsdag 10 november, aanvang 20:00, zal Gideon Boekenoogen een inleiding geven over Socratisch Coachen en ervoor zorgen dat je er direct mee aan de slag kunt gaan.
Gideon heeft in 2012 HR22 opgericht. Met dit bedrijf helpt hij de impact van HR (Human Resources) binnen organisaties te vergroten.

Om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling heeft hij de afgelopen twee jaar de Masterclass Socratisch Coachen bij Hilde Veraart gevolgd.

Tijdens deze avond laat hij je graag zien hoe filosofie en psychologie elkaar kunnen helpen. Hoe je door middel van een filosofische grondhouding en manier van vragen stellen coachen meer diepgang kunt geven.

Socratisch coachen stelt het stellen van vragen centraal. Daarbij maakt het gebruik van vele psychologische inzichten uit o.a. de gedragstherapie RET), oplossingsgericht coachen enz.

De coach helpt de coachee inzicht te krijgen en vervolgens in actie te komen.

Het mooie is dat de coach daardoor ook meer inzicht in zichzelf krijgt. Het is dus een vorm van dialoog waarbij net als bij Socrates het uitgangspunt is: Ken uzelf.

Wil je je kennis over Socrates nog even ophalen. Kijk dan naar het volgende animatiefilmpje:

Film over Socrates

Categories
Intern

Halloween 2015

Het is weer bijna zover! Halloween!
En ditmaal wordt de avond ingeluid door niemand minder dan
de nieuwe bluesrock formatie BIG DADDY’s BREAKFAST VOODOO!!
De muziek van de avond staat uiteraard in het thema van Halloween.
Er zijn lekkere versnaperingen en goedkoop bier! (€ 1,50)
En voor de stevige trek is er een snackbar op de hoek van de straat.
Deuren gaan open om 15:00 en de band begint om 16:30.

Verkleed komen is niet verplicht, maar wel leuk!

Big Daddy’s Breakfast Voodoo
In het najaar van 2013 besloten Mike (gitaar en zang), Peter (bas) en Bart (drum) dat het tijd werd om terug te keren naar het genre dat zoveel muziek van deze tijd geïnspireerd heeft: de blues. Door de uiteenlopende muzikale achtergrond van het drietal (van electro-punk tot snoeiharde dead metal) zet Big Daddy’s Breakfast Voodoo een geheel eigen en stevig geluid neer dat het beste vergeleken kan worden met namen als Howlin’ Wolf, Seasick Steve, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan.
In de gevarieerde set van Big Daddy’s Breakfast Voodoo worden drank, vrouwen en de beslommeringen van alledag op een zwartgallige manier en niet geheel vrij van zelfspot bezongen. Met nummers als Huggin’ tha bowl, I had my fill, Tits and Beer en I shouldn’t have said yes wordt de sfeer snel neergezet.
Na een succesvolle try-out eind 2014 heeft Big Daddy’s Breakfast Voodoo in 2015 definitief de podia opgezocht om hun eigen nummers ten gehoren te brengen. In datzelfde jaar is de demo-CD Howlin’ from my porch in beperkte genummerde oplage (350) in eigen beheer uitgebracht.
Vind Big Daddy’s Breakfast Voodoo op facebook via www.facebook.com/bigdaddybv of op youtube:
Huggin ‘tha Bowl: www.youtube.com/watch?v=E8AE3SViJvY
Gothe Fuck to Sleep: www.youtube.com/watch?v=4H5j5y59k9I
You Dawg: www.youtube.com/watch?v=uJIdFh1F4DA
Raw, uncut, bone-shaking, and weighing approximately 666 lbs, Big Daddy’s breakfast voodoo is coming your way!
Categories
Intern

Kunstkoepelavond – Biënnale van Venetië

KunstSoosAvond over ‘Biënnale Venetië’ op donderdag 15 oktober in Kreek

De Biënnale in Venetië is de toonaangevende tweejaarlijkse internationale kunsttentoonstelling waar de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse kunst te zien zijn. De biënnale bestaat al sinds 1895. Er zijn inzendingen uit 28 landen, waaronder Nederland en België, en veel van die landen organiseren hun inzending in hun eigen paviljoen. Ongeveer een half miljoen bezoekers trekken langs de verschillende musea, paviljoens en locaties in de stad om de exposities te bezoeken. De editie van dit jaar is nog tot en met 22 november te bezoeken.

Verstokte Biënnalegangers Jan van IJzendoorn (beeldend kunstenaar en voorzitter van de stichting KunstKoepel) en Henk Meutgeert (kunsthistoricus en bestuurslid van stichting Scarabee) vertellen aan de hand van vragen en opmerkingen uit de zaal en n.a.v. hun foto’s, die geprojecteerd worden op het grote scherm, over hun ervaringen met de biënnale.

Na de pauze gaat de KunstSoosAvond verder over kunstenaar Herman de Vries. Deze de Vries, geschreven als ‘herman de vries’, geboren in 1931, vertegenwoordigt ons land in Venetië in het door hem ingericht Nederlandse ‘Rietveld Paviljoen’. herman de vries is opgeleid als bioloog en natuuronderzoeker, verzamelt, ordent, isoleert en toont objecten uit de natuur en richt daarmee onze aandacht op zowel de uniciteit als de diversiteit van de ons omringende wereld. Ter voorbereiding op de tentoonstelling reisde de vries naar Venetië waar hij materialen en objecten verzamelde in de lagune, op de verlaten eilanden en in de stad, om nieuwe werken voor deze expositie te maken.

Zijn zoon Vinc de Vries maakte over zijn vader in Venetië een documentaire film en zal deze op de KunstSoosAvond komen laten zien en verdere toelichting op het werk van zijn vader geven.

In Kreek hangt nog tot het eind van de maand de expositie met fotowerken, schilderijen en video’s van Gilles Frenken. Kreek is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur.

De KunstSoosAvond in Kreek, Weverstraat 24 in Oosterbeek, begint donderdag 15 november om 20.30 uur, inloop vanaf 20 uur. Toegangsprijs is 4 euro waarbij een drankje is inbegrepen. U bent van harte welkom!